Plan gospodarki niskoemisyjnej oraz jego wpływ na funkcjonowanie gmin

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, określający strategiczne i szczegółowe cele dla gospodarki tego typu już na poziomie lokalnym

Autor zdjęcia: wuestenigel

Pakiet klimatyczny Unii Europejskiej przekłada się bezpośrednio na obecną politykę rządu. Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, określający strategiczne i szczegółowe cele dla gospodarki tego typu już na poziomie lokalnym. Informacje zawarte w planie, wpływają bezpośrednio na obecne działania gmin. Dokument ma ukształtować lokalną gospodarkę w sposób ekologiczny, a także możliwie efektywny z perspektywy posiadanych warunków.

,,Truciciele Europy”

Głównym problemem społeczeństwa, są obecnie zanieczyszczenia powodujące efekt cieplarniany. Wiążą się one z czterema głównymi grupami:

  • transportem (w tym przewożeniem ładunków za pośrednictwem tirów)
  • przemysłem (przetwórczym oraz wydobywczym)
  • działaniem elektrowni i elektrociepłowni opalanych kopalinami
  • starymi systemami ogrzewania (np. wiekowe piece).

Skutki efektu cieplarnianego, należy eliminować już na etapie lokalnym. Wyróżnić możemy bowiem gminy szczególnie narażone na smog, kwaśne deszcze czy też niekorzystne warunki do życia (na przykład ograniczone nasłonecznienie).

Polska w rankingach europejskich wypada bardzo blado. Zajmujemy niechlubne miejsca w rozmaitych kategoriach. Szansą poprawy może się okazać rewolucja przeprowadzona oddolnie, już na poziomie gmin.

Gospodarka o niskiej emisyjności

Szansą poprawy okazuje się gospodarka oparta na niskiej emisyjności. Należy dodać, że elektrownie węglowe starego typu negatywnie wpływają również na nasze zdrowie (choroby płuc, układu krążenia).

Koncepcja zakłada zmniejszenie zużycia energii (podniesienie efektywności), a także redukcję tradycyjnych paliw (węgla, ropy, gazu ziemnego). Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, pozwalający na staranie się o tzw. dotacje unijne. Jeżeli nasza inicjatywa wpływa na wypełnianie określonych norm, możemy otrzymać dofinansowanie na jej wypełnienie.